четвъртък, май 30, 2024
Начало > ЕКО Строителство > Полезно четиво за софиянци, на които им предстои да сменят водомер в дома си

Полезно четиво за софиянци, на които им предстои да сменят водомер в дома си

водомер

Знаете ли, че дневно поне хиляда домакинства от София се налага да търсят специалист за подмяна на дефектирал водомер. Цифрата на фона на многомилионния град не звучи стресиращо, но си помислете колко екипа има, които отговарят на условията за извършване на такива ремонтни дейности. Изключително специфична и отговорна работа е инсталирането и узаконяването на нов водомер. Високите изисквания на дружеството доставчик към фирмите, предлагащи тези услуги всъщност създава предпоставка за конкурентост, максимална отговорност и коректно извършване на ремонтната дейност, която е пряко свързана с важните измервателни уреди в домовете ни. Какво точно представлява услугата смяна на водомери София? можем ли сами да извършим подмяната? Кои са причините, които налагат намесата на професионалисти? Колко ще ни струва? Ето ви куп въпроси, на които трябва да си отговорите, ако се окаже, че сте от онези хиляда души, на които днес им се налага да сменят стария водомер с нов.

Смяната на водомера – в кои ситуации се предприема

Въпреки, че измервателния уред се намира в нашия дом и реално ние сме закупили физическото устройство за отчитане на разходваното количество вода то водомера реално е собственост на дружеството доставчик или с две думи на Софийска вода АД. Ако имате договор за доставка и откриване на партида за водомер то в него ясно са написани изискванията и критериите, които са определящи при настъпване на момент на необходимост от подмяна. Първото, с което трябва да се съобразите е това, че има две основни причини, поради които се налага смяната на отчитащия уред:

  • Дефект на водомера. Грешно подаваните данни към инкасаторите т страна на отчитащите уреди могат да се окажат недостатъчно адекватни и в ущърб на финансовата ви стабилност. Високи сметки или пък нулеви не са от полза нито за потребителите нито за дружеството доставчик;
  • Изтичане на законовия срок за употреба на водомера.  Договорите със Софийска вода АД е записано, че в зависимост от вида на водомера, който се използва за отчитане на водата за битови нужди то през интервал от 10 или 15 години е необходимо да се направи замяната с нов.

До тук добре – стана ясно, че има две основни причини да се извърши фактическа подмяна на водомера ви с нов. Следва да отговорим на въпроса защо сами не можем да го направим, а се нуждаем от професионална помощ.

Защо не можем сами да сменим водомера

нов водомер

Задължително условие да се проведе ремонтна – демонтажна и монтажна дейност, свързана с водомерите е това водопроводчика да има нужния лиценз. Самата специфика на уреда и неговата прецизна работа е повод за сериозна отговорност, защото в крайна сметка наистина е важно да се спази това условие. Всеки водомер си има пломба, която се отстранява от оторизирано лице. При инсталирането на новия също се поставя такъв отличителен знак, който показва, че са спазени законовите условия, упоменати в договора с фирмата доставчик на вода за битови нужди.

Не е толкова сложен самия процес. Реално се сваля дефектния или морално остарял водомер и на негово място се монтира нов. Но всъщност има няколко специфични фокусни точки, които се извършват от лицензираните водопроводчици:

  • След свалянето на водомера се изготвя протокол. Неговите данни са изключително важни за доставчика на вода за София, защото в този протокол се описват показанията на водомера към момента на неговото демонтиране, описва се серийния му номер и пломбата, която се сваля;
  • При поставянето на нов водомер се извършва същата процедура с изготвянето на протокол, но в обратния ред. За да е напълно законно и съобразено с изискванията на ВиК дружеството условие за узаконяване на новите водомери то е задължително да се опише серийния номер на новия водомер и новата пломба, която водопроводчика поставя.

Едва след коректно извършване на тези ремонтни дейности домакинствата от София могат да са на 100 % удовлетворени и спокойни, че сметките им за вода ще са законови и точни.