вторник, юли 23, 2024
Начало > ЕКО Финансиране > Какво трябва да знаете за регистрацията на ООД?

Какво трябва да знаете за регистрацията на ООД?

фирма

Да си предприемач не е лесно. Освен, че ти трябва отлична идея и предприемчивост то очевидно е, че ще се наложи за извършването на конкретната дейност да регистрираш фирма. А вариантите по Българското законодателство не са малко. Сред тях са ЕТ, ООД, ЕООД, СД, АД и други. Може би изброените са сред най-популярните. Това, което е важно да отбележим е, че наистина има някои особености, които е добре да се вземат под внимание от гледна точка не само на самата регистрация на фирмата, но също така и по отношение на финансовата отчетност. Повечето бизнес предприемачи залагат на регистрация на ООД или ЕООД, тъй като се касае за сравнителна гъвкавост на тази тип търговски дружества по отношение на извършването на различни операции както и данъчно облагане.

Защо е важно да регистрирате фирма?

Появата на едно юридическо дружество се базира на силата на закона. За да можете да упражнявате търговска, производствена или друг тип дейност е необходимо преди всичко да изясните статута и формата, под която ще извършвате съответния бизнес. Затова е прието да бъде регистрирана фирма, която съобразно Търговския закон бива администрирана и картотекирана в Агенцията по вписванията.

За регистрацията следва да се подготви набор от документи. Към настоящия момент има редица възможности, които максимално улесняват предприемачите и те се отнасят главно до това да се подадат или на гише. Що се отнася до подготовката на документите то при различните видове търговски дружества законодателя предвижда и изисква различни такива. Затова е нужно да се запознаете предварително с тях.

Като цяло нуждата от фирма е показателно за това, че:

 • Извършвате законосъобразно дейност;
 • Подлежите на данъчно облагане;
 • В случай, че има назначени служители следва да се предвиди съответната трудова рамка за съответните взаимоотношения;
 • Задължително се подават в срок декларации за финансова отчетност, на чиято база се начисляват данъци.

Няма как да бъде пренебрегнат момента с регистрацията и точно затова в случай, че не сте наясно с всички онези документи и изисквания, които следва да спазите то имате нужда от счетоводна кантора, която ще ви съдейства за регистрацията на ООД, ЕООД или друго търговско дружество. Освен фактическо оформяне на документите можете да получите и съвети относно това кои варианти са по-добри като форма на дейността.

Защо да изберете счетоводна къща за регистрация на ООД?

бизнес

Независимо от това до колко сте наясно със самата процедура по регистрация на ООД то винаги могат да бъдат допуснати грешни и неточности. Със сигурност това, от което имате нужда е професионално отношение и точно спазване на нормативната уредба що се отнася до изготвянето на съответните документи.

Имайте предвид, че при регистрацията на ООД следва да се подаде следната информация:

 • Какво ще бъде името на фирмата. Прави се проучване и проверка на избраното от вас име с оглед на това да се установи дали е свободно или вече е заето от друг предприемач;
 • Предмет на дейността. С какво ще се занимава фирмата? Прави се точно описание на всички дейности, които е възможно да бъдат извършвани с оглед на това да имате по-широк диапазон от възможности за бизнес;
 • Уточнява се срока на действие на дружеството;
 • Седалище и адрес на управление, на което ще бъде получавана съответната кореспонденция;
 • Учредители. При ООД могат да бъдат няколко физически или юридически лица;
 • Размер на капитала. Минималния е 2 лева;
 • Как се разпределят дружествените дялове между акционерите като номинала не може да бъде по-малък от 1 лев;
 • Кой ще заема длъжността Управител.

Това са важни детайли, които следва да уточните със счетоводната къща, тъй като на база предоставената от вас информация можете да разчитате на коректно попълване на изискуемите за регистрацията на ООД документи.

Удобства от това счетоводна кантора да поеме грижата за регистрация и водене на счетоводна отчетност на фирмата ви?

Обикновено за да си спестят куп главоболия предприемачите избират квалифицирана счетоводна кантора, която предлага широк спектър от услуги. Точно такива разбира се са тези, които могат не само да регистрират ООД, но и да се погрижат за това да осигурят и съответното текущо финансово изражение на бизнеса ви. това е удобно от гледна точка на това, че:

 • Изграждате партньорски отношения, които наистина имат отношение към това да получите възможно най-добрата тарифа;
 • Решавате ключови въпроси и казуси оптимално бързо, тъй като специалистите от кантората са напълно запознати с вашата фирмена история;
 • В процеса на работа може да се наложи регистрация по ДДС, което е още един мотив да не сменяте счетоводната фирма, а да използвате услугите на тази, която е извършила регистрацията и е поела ангажимент за организиране на финансовата отчетност на компанията ви.

Обикновено такива финансови компании притежават добре обучени и опитни експерти, които могат да съдействат без значение дали се касае за счетоводна услуга или такава, която се отнася до правна консултация. За да работи ефективно един бизнес той се нуждае от правилните партньори, затова не пренебрегвайте на коя счетоводна къща или кантора ще се доверите.