неделя, април 21, 2024
Начало > ЕКО Полезно > Какво е необходимо да имате предвид при монтаж на водомер с дистанционно отчитане?

Какво е необходимо да имате предвид при монтаж на водомер с дистанционно отчитане?

водомер

Основните причини за подмяната на стари водомери с нови могат да бъдат свързани както с дефект така и с предписания, които са издадени от дружествата доставчици за внасяне на известни подобрения в инсталациите. Реално това означава, че независимо от аргумента за провеждане на ремонтната услуга то е необходимо да се обърнете към лицензиран оператор. Възниква въпроса, който се отнася да смяната на водомери с дистанционно отчитане цена, която абонатите следва да заплатят. Особен приоритет се оказва именно формулата за ефективност и удовлетвореност, които имат отношение към качеството на услугата, приемливата оферта и експлоатационно показатели на измервателното съоръжение.

Същност на услугата

Може би се питате защо има разлика между стойността на услугата, която се отнася до обикновени водомери и такива с дистанционно отчитане. Факт е, че има съществена разлика между инсталацията на двата типа уреди. Независимо, че за самите абонати се касае за демонтаж на стар и монтаж на нов то има някои особености, които имат пряко отношение към това да се вземат под внимание спецификите, които имат отношение към подсигуряването на адекватни действия, които са приоритетни за монтажа на по-високотехнологичното устройство.

За разлика от аналоговите тези с дистанционно отчитане следва да бъдат свързани със софтуера на дружеството доставчик и за целта се налага към самия водомер да бъде инсталиран и радио модул. Реално това оскъпява услугата с около 80-90 лева, което е причина да се наблюдават такива различия при инсталационните работи на обикновени и електронни измервателни устройства.

Да обобщим:

  • Смяната се налага по две главни причини – дефект или въвеждане на ново изискване от дружеството доставчик за инсталация на нови високотехнологични съоръжения;
  • При моделите с дистанционно отчитане заплащат по-висока цена предвид наличие на радио модул, който предава информацията до софтуера на дружеството;
  • Задължително е да поверите извършването на услугата на експерти, които притежават лиценз.

Това е основното, което следва да имате предвид що се отнася до това да се пристъпи към смяна на водомерите съобразно възникналата за това причина.

Насоки за избор на екип

нов водомер

Предстои ли ви да предприемете подобно начинание и да вземете решение относно избора на водопроводчици, които да наемете за провеждането на ремонтната услуга? Ето, че сега имате на разположение най-добрата алтернатива, тъй като реално знаете какво търсите, а именно екип, който е лицензиран и има съответните правомощия да извърши подмяната на стария водомер с нов.

В случай, че имате известни притеснения то ви съветваме преди всичко да акцентирате при избиране на екип, който би бил определящ за осигуряването на адекватни и сигурни действия, които се отнасят до това да можете да получите най-доброто що се отнася до отличната работа на отчитащото устройство.

Ръководство за избор на лицензиран водопроводчик реално няма, но това, което може би е важно да предприемете са:

  • Анализ на мненията и коментарите в социалните мрежи;
  • Съвети и насоки от познати и приятели, които са имали наскоро нужда от такъв тип услуга;
  • Разбор на офертите при различните фирми;
  • Избиране на услуга, при която с предоставят гаранции за качество.

Имате доста варианти и това би било определящо за онези от вас, които изискват да получат качествена услуга на разумна цена.

За удобствата от водомера с дистанционно отчитане

Разбира се, че всяка една новост цели да облекчи по някакъв начин режима на използване на водния ресурс. Това от своя страна идва да покаже, че няма нужда да се ангажирате с това да има вкъщи човек, който да осигури достъп за отчитане от страна на инкасатора.

Реално процеса е изпълним лесно, бързо и удобно без това да влияе на вашите ангажименти що се отнася до отчитането на разхода на вода. Освен това е важно да отбележим, че с дистанционните водомери е немислимо да бъдат допуснати грешки както при подаване на показанията така и при фактуриране.