понеделник, май 20, 2024
Начало > ЕКО Полезно > Полезна информация за услугата Почистване на септични ями

Полезна информация за услугата Почистване на септични ями

отпушване на ями

Не се замисляме за някои от услугите, които се предлагат от специализирани фирми, свързани с канализацията докато несе наложи да потърсим професионалната им намеса. А всъщност, когато човек е наясно с естеството на процедурите то определено се оказва лесно и бързо да се отърве от някои типични битови неволи, които му създават главилия и дискомфорт. Днес ще представим услуга, която звучи неприятно, но пък няма никаква гаранция, че утре и на вас няма да ви се наложи да я ползвате. Почистване на септични ями – неизбежно е да се пренебрегне профилактиката на канализацията като средство, което подпомага отичането на мръсната вода и не е повод за провокиране на наводнения и неприятни миризми. Като се има предвид, че не са малко домакинствата, които разчитат на такива ями за да създадат удобство при ежедневни битови нужди до от тук идва и необходимостта да имат контакти на фирми, които могат да реагират бързо и да извършат почистване и профилактика на този вид канализационен ресурс.

Съвети от професионалисти

Характерно за малките населени места и села е липсата на изградена канализациця. Домакинствата са приспособили станции за събиране на мръсната канална вода като някои използват утайници за пречистване и влагане на отпадъчната вода за напояване. Други пък разчитат на фирми, които на определен период от време да изпомпват събраната канална вода и по този начин да гарантират отводняване и намаляване на риска от преливане. Изключително неудобно е за домакинствата този принцип на изграждане на канализация, защото съдържимото от тоалетни, бани, кухни и т.нат. се събира в яма, която има някакъв капацитет. Разбира се за да се поддържа една приемлива хигиена и да не с стига до неприятни миризми и преливане е напълно естествено да се ползват услугите на фирми, които разполагат с нужната техника и специалисти, които да почистят ямата и да я приведат в годно за използване състояние.

Специалистите съветват:

  • Да извършвате редовна профилактика на септичните ями;
  • Наемането на определен интервал от време на фирма, която да почиства ямата осигурява спокойствие и намалява риска от преливането ѝ;
  • На всеки 6 месеца проверявайте нивото на ямата за да не се допуснат неприятни инциденти;
  • При проливни дъждове и подпочвени води покрай имота също е важно да потърсите специалисти, които имат възможност за извършване на отводняване и почистване на канализационната яма.

Не звучи никак приятно, нали! Но не е нужно вие да се ангажирате с каквато и да било работа по септичната яма. Има фирми, които разполагат с нужния ресурс и за кратко време да изпомпват съдържимото от септичната яма и да я почистят.

Квалификация, техника, персонал

отпушване на канали

За да се гарантира ефективност на услугата наемайте само фирми, които разполагат с нужните помпи, цистерни за извозване на каналното съдържание и персонал, който е специализиран за извършване на такива операции.

Опитните компании в сферата на почистване на септични ями и канализационни инсталации разполагат с мощни вакуумни помпи, които за кратко могат да изтеглят отпадните води и мръсотии в специализирана цистерна и така да извършат навременна и качествена профилактика и почистване на ямата. Каналопочистващите машини са различни по своя вид и в зависимост от типа на наложащото почистване се вземат предвид някои специфични моменти като:

  • Ниво на запълненост на септичната яма;
  • Достъп до септичната яма;
  • Специфика на каналните води – дали има мазнини, твърди предмети, синтетични химикали и т.нат.

Всеки един от изброените фактори имат значение за фирмата, която ще провежда почистването на септичната яма. Когато наемате професионален екип е важно да уточните местоположението на имота както и естеството на отпадъка, събиран в септичната яма. Желателно е екипа, който ще се ангажира с почистването да бъде подготвен за всякакви ситуации и да разполага с наличната техника и хора, които да се справят със задачата в кратки срокове.